O integraciji

O migraciji i integraciji

Small_img_2210

Migracije su svakodnevna pojava. Danas u svijetu ima oko 215 milijuna migranta te oko 35 milijuna osoba koje uživaju zaštitu UNHCR-a i nacionalnih vlada . U današnjem kontekstu prisilnih migracija, svako društvo, odnosno država koja odgovorno i planski pristupa vlastitom razvoju i zaštiti ljudskih prava, a pri tome je...

Više