Vera Gjokaj (ovako se piše, čita se Đ)

Blog_vera

Buduća waldorfska učiteljica. Trenutno se bavim društvenim poduzetništvom i surađujem sa organizacijama koje rade na projektima koji žele razvijati dobru ekonomiju s ciljem stvaranja solidarnog, pravednog i humanog društva.

Nekoliko godina se bavim pisanjem i provedbom projekata financiranih iz EU fondova, a znanje i iskustvo stekla sam radom u udrugama, privatnim i državnim agencijama. Posebno područje interesa su mi waldorfska pedagogija, solidarna ekonomija, biodinamička poljoprivreda.  

Okus doma, da.. svakako ima moju podršku. Postala sam zadrugarka Okusa doma jer tu vidim prostor za razvijanje stvari koje sam upravo gore navela i to sa najranjivijom skupinom našeg društva. Veselim se budućnosti ove Zadruge i drago mi je biti dio priče.