Romana Pozniak

Blog_romi_web_od

Romana (1989.) je odrasla u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i završila program Mirovnih studija. Interes pronalazi u političkoj antropologiji, antropologiji rada, području humanitarizma i izbjegličkih studija te upisuje poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije na istom fakultetu. Volontirala je u Centru za mirovne studije od 2013. do 2015. i provela istraživanje o zapošljivosti izbjeglica na projektu „Kvalitetni koraci za integraciju izbjeglica“ zalažući se za interkulturne politike, ekonomsku emancipaciju i socijalno uključivanje. Nastavlja podržavati socijalno poduzetništvo i emancipaciju izbjeglica suosnivanjem zadruge Okus doma.

 

Sudjelovala je na brojnim stručnim i znanstvenim konferencijama i održala nekoliko javnih predavanja na temu izbjeglištva, neregularnih migracija te vezanih sigurnosnih i humanitarnih aspekata politike azila. Od 2015. do 2018. radila je na projektima zaštite djece migranata, prvo u Zimskom prihvatno-tranzitnom centru u Slavonskom Brodu, a kasnije u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) organizirajući edukacije za socijalne radnike i program podrške za djecu bez pratnje. Od srpnja 2018. radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku (IEF). 

 

Radeći s migrantima, kontinuirano se borila protiv diskriminacije drugosti dobro znajući da život i rad u Hrvatskoj mnogim osobama „migrantskoga porijekla“ predstavljaju ponekad i nesavladive izazove. Upravo je zato odlučila biti dio Okusa doma i doprinijeti stvaranju inkluzivnoga prostora koji nudi razumijevanje, prijateljstvo i beskrajnu podršku socijalnom i migrantskom poduzetništvu.