Podrška kampanji 'Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama'

Blog_12729203_996553133743366_7136444170634304859_n

Ovogodišnja tema svjetske kampanje "Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama" tiče se nasilja nad najugroženijim skupinama- Romkinjama, ženama s invaliditetom, nezaposlenim ženama i izbjeglicama. Kampanja koja je započela 2013. i otada se masovno proširila u više od 200 zemalja, upozorava na kontinuirana kršenja ljudskih prava: radnih, etničkih, seksualnih, reproduktivnih i manjinskih.

Ove godine se u Hrvatskoj obilježila u 10ak gradova i to u organizaciji Centra za ženske studije i suorganizaciji s udrugama civilnog društva- Zajednice saveza osoba s invaliditetom- SOIH, Udruge žena Romkinja- Bolja budućnost, CESI, Ženske sobe, Roditelja u akciji- RODA, Inicijative Gdje je ovdje ljubav, Organizacije mladih Status: M, žene iz gradskog foruma SDP-a, Aktivna dva kotača te Centra za mirovne studije.

Potporu kampanji dala je i inicijativa Izbjeglice, dobrodošli! s licem aktivistice Rime Šemsidini, rodom iz Libije, koja je i vrijedna kuharica našeg projekta 'Okus doma'. Rima je izuzetno senzibilirana po pitanju ljudskog dostojanstva i prava i mnogo puta se angažirala u pomaganju izbjeglicama koje su u svom bijegu od rata i nasilja prošle kroz Hrvatsku.

Prekinimo lanac šutnje i ustanimo protiv nasilja! Zajedno!